x


Պաստառներ

գին
Անհատական հաշվարկ

Պաստառ A4 /210*297մմ/
տպագրությունըª միակողմանի գունավոր
130 գր կավճապատ թուղթ

Tparan.am-ի կողմից կատարվում է անհատական հաշվարկ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար: Ստորև ներկայացված են միջին շուկայական գները, որոնք հաշվարկված են մեկ օրինակի համար և չեն ներառում ԱԱՀ: Առաքումը Երևանում անվճար: