x


Պիտակներ

գին
Անհատական հաշվարկ

Պիտակ /ձևավոր կտրվածք /
տպագրությունը` միակողմանի գունավոր
100 գր կավճապատ թուղթ

Tparan.am-ի կողմից կատարվում է անհատական հաշվարկ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար: Ստորև ներկայացված են միջին շուկայական գները, որոնք հաշվարկված են մեկ օրինակի համար և չեն ներառում ԱԱՀ: Առաքումը Երևանում անվճար: