x


Պատի օրացույցներ

գին
Անհատական հաշվարկ

Պատի եռամսյակային օրացույց․ Գլխամասը 210*297մմ կավճապատ 350գր թուղթ, միջուկները ստանդարտ արծաթագույն և կարմիր տպված 90գր կավճապատ թուղթ 146*297մմ, մետաղական զսպանակ, օրերի կարմիր շարժական ցուցիչով

Պատի օրացույց կիսալուսին կախիչով․ 13 թերթ 200գր կավճապատ թուղթ, միակողմանի գունավոր տպագրություն, մետաղական զսպանակ, մետաղական կախիչ

 

Tparan.am-ի կողմից կատարվում է անհատական հաշվարկ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար: Ստորև ներկայացված են միջին շուկայական գները, որոնք հաշվարկված են մեկ օրինակի համար և չեն ներառում ԱԱՀ: Առաքումը Երևանում անվճար: